ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

  • در این مقاله مقررات مالیاتی مربوط به ماده 86 ق.م.م را مرور می کنیم 

 

با عنایت به احکام مالیاتی در تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم،در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده  اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید ، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت،مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت های موضوع ماده 84 این قانون:(معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق هرساله قانون بودجه کل کشور که هرسال اعلام می شود)به نرخ مقطوع در درصد (10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند

در نتیجه:

تبصره ۱ : در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید،  پرداخت کنندگان مکلف اند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرسی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲ : پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسه های آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد و حق التحقیق، حق پژوهش و قرار داد های پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱ خواهند بود.

به تعریف ساده تر:

در واقع تمامی افرادی که تحت عنوان کارمند و یا کارگر در یک سازمان در حال کار هستند و فعالیت شغلی دارند اما نام های آن ها در فهرست بیمه کارکنان شرکت و مجموعه قرار نگرفته است بدون در نظر گرفتن سقف مالیات حقوق باید حداکثر تا یک ماه پس از این که حقوق آن ها پرداخت شد برای پرداخت مالیات به نرخ مقطوع ۱۰ درصد به اداره دارایی اقدام نمایند.

در این مقاله با ماده 84 و 86 ق.م.م آشنا  شدیم

اما صرفا جهت آشنایی با بیشتر

ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.

به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این متن جایگزین متن قبلی ماده (85 ) قانون شد.

ماده 85 – نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 پس از کسر‌معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42/000/000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ­های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *