خدمات ما

مشاوره حقوقی و امور ثبتی

تعیین نام جهت شرکت ها
تاسیس شرکت
دریافت شناسه ملی
ثبت لوگو
ثبت علائم تجاری
تنظیم انواع صورت جلسات تخصصی
( تبدیل شرکت، تغییر نام ، تغییر آدرس، تغییر موضوع، انحلال شرکت (تصفیه) نقل و انتفای سهام ، افزایش و کاهش سرمایه …)
اخذ کارت بازرگانی

خدمات مالیاتی و مشاوره مالیاتی

تشکیل پرونده کد کارگاهی بیمه ، ارزش افزوده و کد اقتصادی
تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی
حضور در هیئت های حل اختلاف مالیات
تهیه و تنظیم گزارشات معاملات فصلی ارزش افزوده
تهیه و تنظیم لیست بیمه و ارسال مالیات حقوق
تهیه و تنطیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده
استقرار تخصصی سامانه مودیان

خدمات حسابداری و مالی

اعزام حسابدار متخصص در محل شرکت
انجام خدمات مالی و مالیاتی بصورت برون سپاری
طراحی کدینگ اصولی و اصلاح کدینگ حساب ها
ثبت اسناد مالی و به روز رسانی حساب ها‎
تهیه صورت های مالی طبق ضوابط و استاندارد های مالی به همراه یادداشت های توضیحی
تهیه و تنظیم گزارشات بودجه بندی و مدیریت نقدینگی

مشاوره وزارت کار و تامین اجتماعی

تشکیل پرونده کد کارگاهی بیمه
بررسی ابعاد حقوقی و قانونی قراردادهای کار ( فردی- جمعی)
مشاوره قوانین و مقررات تامین اجتماعی

خدمات حسابرسی

حسابرسی صورت های مالی (مشمولین حسابرسی)
حسابرسی داخلی
ارائه گزارش های حسابرسی مورد نیاز بانک ها جهت اعطای تسهیلات
انجام بازرس قانونی شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم تعیین بازرس قانونی هستند