منشور اخلاقی

شرکت سورین مادیار مانا (مادیار) با نظر به اهمیت کیفیت در استراتژی مالیاتی سازمان ها و با هدف بهبود مستمر سیستم های مالی و استقرار نظام مدیریت و برنامه ریزی و تعالی سازمان های طرف حساب خود،این خط مشی را تدوین نموده است.

ارزش های سازمانی:

مدیریت و کارکنان مادیار

* تلاش دارند با افزایش کارایی،ارتقا و بهبود مستمر سطح کیفی خدمات قابل ارائه،خدماتی متمایز نسبت به سایر رقبای خود ارائه نموده و به کیفیت و متمایز بودن خدمات شهرت یابند.

* فراهم آوردن فضای کاری شاداب،سلامت شغلی،محیط ایمن و پاک،از دغدغه های اصلی است و به گونه ای که علاوه بر فعالیت های کسب و کار شکوفایی،خلاقیت،نوآوری و رشد و تعالی همه جانبه سازمان و کارکنان مدنظر قرار گیرد.

* خود را نسبت به عملکرد و بهبود مستمر روش های مدیریتی سازمان و حوزه دانش فنی و تخصصی مالیاتی مسئول می دانند و در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد

* بهبود فرهنگ سازمانی،توسعه قابلیت ها و توانمندی های انسانی و پایه ریزی تعالی همه جانبه سازمان همواره مدنظر قرار دارد و نوآوری،رشد و تعالی سازمان بدون رشد و تعالی کارکنان محقق نخواهد شد

* همواره در حال تلاش برای افزایش سهم بازار در گستره خدمات مالی و مالیاتی می باشد

چشم انداز:

شرکت مادیار، کانون حضور زبده ترین مدیران،متخصیصن و کارشناسان موفق و برتر،خلاق و نوآور در ارائه خدمات مالی و مالیاتی و مجموعه ایست شناخته شده،نظام مند،معتبر،کارآ،اثر بخش،پیشرو که هموراه درحال تکامل می باشد

اصولی که در مادیار به آن متعهدیم:

1-ارائه خدمات در حیطه صلاحیت های قانونی و حرفه ای سازمان

2-رعایت اصول اخلاق حرفه ای،حفظ حقوق مالکیت معنوی،رازداری و بی طرفی

3-پایبندی به قوانین و الزامات در حوزه استانداردهای حسابداری

4-ارتقا مستمر کیفیت خدمات فنی تخصصی و نرم افزاری به مشتریان و جلب رضایت ذینفعان

5-استقرار و تثبیت شیوه های نوین و رویکردهای سرآمدی در ارائه خدمات

 

و در پایان:

 جهت دستیابی به یک سیستم یکپارچه منظم،مجموعه سورین مادیار مانا انتظار همکاری دوجانبه را از مودیان محترم دارد تا بتوانیم درکنار هم به رشد و تعالی یکدیگر کمک نماییم.